Badminton

Plavání

je jednou z nejoblíbenějších sportovních aktivit a naše plavecké kurzy jsou zaměřeny na trénink a zlepšování dětí, mládeže i dospělých v tomto zdraví upevňujícím sportu. Uvědomujeme si, že je důležité aplikovat inovativní metody, zejména u dětí, abychom v nich probudili radost z vody a motivovali je ke koupání. Kromě výuky pohybu ve vodním prostředí a procvičování a zdokonalování správné techniky plavání chceme, aby se účastníci našeho plaveckého kurzu těšili na každou další lekci plavání.


Plavecký oddíl PATRIOT ČELÁKOVICE, spolek

Kontakt:
Alena Doušová
tel. 606 628 262
plavani.celakovice@gmail.com