Vítejte na stránkách spolku Patriot Čelákovice

Aktuality

Naše oddíly

Fotbal

Fotbal

Plavání

Plavání

Volejbal

Volejbal

Patriot Čelákovice

Sportovní klub Patriot Čelákovice, spolek, IČO 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 25088 Čelákovice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 68724, je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní činnost plavání, badmintonu a volejbalu. Základním účelem spolku Patriot Čelákovice, je vytvářet možnosti sportovního vyžití pro své členy, zejména pak mládeže, za účelem zlepšení fyzické zdatnosti, dovednosti a zároveň jejich vedení k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel.

Našim hlavním plánem je podporovat sportování a pohybové činnosti dětí a mládeže. Dalším záměrem je spolupráce se školami a jinými sportovními oddíly ve městě a vytvoření vzájemné propojenosti v oblasti sportu. To vše za podpory kvalifikovaných trenérů, kteří mohou v této oblasti zapojit své zkušenosti z vrcholových soutěží. Tím chceme dosáhnout u dětí a mládeže nejlepší podmínky pro sportování, aby je sport bavil, zaujal a stal se běžnou a automatickou součástí jejich života.

V první řadě se Patriot Čelákovice, spolek zaměřuje na nesoutěžní oddíly mladších dětí, kde ještě není vyvíjen tlak na účast v soutěžích. Jeho cílem je podpora a rozvoj sportovních, kulturních a společenských aktivit dětí a mládeže zejména v oblasti rekreačních a závodních sportů, cvičení, výchovně vzdělávacích a volnočasových aktivit. Snažíme se rozvíjet základní pohybovou činnost. V případě plavání je postup od kroužků, přes přípravku do plaveckého oddílu, který se zúčastní regionální soutěže. Badmintonový oddíl se zúčastňuje nesoutěžních turnajů, které ve spolupráci s ostatními oddíly ve středočeském kraji i pořádá.

Patriot Čelákovice, spolek zabezpečuje sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní zázemí sportovním oddílům které sdružuje. Vytváří a udržuje ekonomickou základnu pro plnění svých cílů. Zajištuje tréninkové jednotky, vybavení potřebné k výuce, a v neposlední řadě osvětové a vzdělávací školení trenérů. Další formou své činnosti napomáhá rozvoji kulturního, společenského a sportovního života. Pravidelně pořádá veřejné sportovní, tělovýchovné a společenské akce. Organizuje turnaje a soustředění pro oddíly, dle jejich požadavků.